ONLINE REZERVACEEXTREME CHALLENGE na Facebooku

Pravidla závodu

Pravidla závodu EXTREME CHALLENGE

 • Závod se běží za normálního provozu, závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu tj. zákon č. 361/2000sb. Zákon o silničním provozu. 
 • Během závodu nesmějí být závodníci pod vlivem alkoholu a jiných psychotropních a omamných látek. 
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli zastavit závod nebo reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech závodníků (náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, apod.).
 • Závodníci prohlašují, že budou používat povinnou výbavu pro všechny disciplíny a to cyklistickou přilbu pro horské kolo; přilbu, platný TP a pojištění SLZ pro paragliding; přilbu a plovací vestu pro kajak a dodrží hmotnost lodi min. 8 kg a maximálně 420 cm délku kajaku. 
 • Závodníci se budou pohybovat po vyznačených trasách pořadatelem závodu. Všechna důležitá místa závodu budou viditelně značena. 
 • Závodníci startují se startovními čísly, která musí mít viditelně umístěna: běh – na prsou; paragliding – na přední straně levého stehna nebo holeně; MTB – PVC číslo zepředu na řídítkách kola; kajak – viditelně umístěné číslo na hrudi a samolepku umístěnou na lodi a pádle.
 • Každý závodník prohlašuje, že bude dbát doporučení a příkazů pořadatelů a zdravotníků a zároveň bude aktivně předcházet škodám na vlastním zdraví a majetku a aktivně předcházet škodám na zdraví a majetku ostatních účastníků závodu a třetích osob. Během závodu poskytne první pomoc zraněnému závodníkovi. Poskytnutí první pomoci je povinné. 
 • Přihlášením do závodu souhlasíte s jeho pravidly a zavazujete se pravidla a pokyny dodržovat.
 • Porušení bezpečnostní pravidel a pokynů organizátorů závodů může vést k diskvalifikaci týmu/jednotlivců

Speciální pravidla závodu EXTREME CHALLENGE

PARAGLIDE

 • Paraglidisté v kategorii na "EX" mají při startu přednost před týmy a startují okamžitě po doběhnutí
 • Paraglidista nemusí mít na sobě při předávce štafety cyklistovi připnutý padák (tj. v případě horšího dopadu může padák odepnout a doběhnout do prostoru předávky bez něj - platí i pro kategorii na "EX")
 • V případě, že paraglidista neodstartuje, může místo paragladisty seběhnout běžec z jeho týmu. 

KAJAK

 • Kajakáři startují bez pádla. Pádlo je připravené v lodi. 

POKYNY PRO VŠECHNY ZÁVODNÍKY

 • Závodníci startují na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese odpovědnost za jejich zdraví a životy
 • Doporučujeme individuální lékařskou prohlídku
 • Závodník, který vzdá závod, musí tuto skutečnost oznámit pořadateli v co nejkratším čase
 • Závodníci musí dbát pokynů pořadatelů, záchranářů a respektovat jejich pokyny
 • Závodníci v disciplíně „horské kolo“ musí dbát pravidel silničního provozu; závod probíhá za běžného provozu. Případné přejezdy veřejných komunikací budou zajištěna pořadatelskou službou. Závodníky, kteří mají tachometr prosíme o jeho vynulování před startem závodu - pro případ ztráty na trati a následnému prozkoumání případných protestů.
 • Závodníci předávají štafetu (čip) předáním štafety pouze v předávkovém území, které bude viditelně značeno
 • Závodníci startují se startovními čísly, která musí mít viditelně umístěna: běh - na prsou; paragliding - na přední straně levého stehna, nebo holeně; MTB - PVC číslo zepředu na řídítkách kola; kajak – viditelně umístěné číslo na hrudi
 • K provozování jakékoliv prodejní nebo propagační činnosti u prezentace, na startu, v cíli i v prostoru závodu, je třeba předem uzavřít dohodu s pořadatelem.
 • Závodník souhlasí a přenechává veškerá svá marketingová práva týkající se jeho osoby pořadateli k další prezentaci závodu
 • Platí zákaz závodníkům a divákům pomáhat soupeřovi ve stejné nebo jiné disciplíně. Závodník by neměl přijmout cizí pomoc jinak by měl být poté diskvalifikován. Výjimku tvoří poskytnutí první pomoci zraněnému závodníkovi, které je povinné.

POVINNÁ VÝBAVA PRO JEDNOTLIVÉ DISCIPLÍNY

 • Horské kolo: cyklistická přilba, vlastní tachometr
 • Paragliding: přilba, platný TP a pojištění SLZ
 • Kajak: přilba, plovací vesta, hmotnost lodi min. 8kg, délka lodi max. 420cm

Místo konání závodu

Hotel Fuferna
Na Fufernách, 342 01 Sušice

Adresa

Sportoviště města Sušice, p.o.
Na Hrázi 270, 342 01 Sušice

Kontakt

Lukáš Hamák
ředitel organizace

Tel. +420 376 555 241
Mobil +420 605 278 670
hamak@sportoviste-susice.cz

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.